bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

CO2- en CH4-emissies kunnen met behulp van de zogeheten Global Warming Potential (GWP) worden omgezet in een maat voor het versterkte broeikaseffect, de zogenaamde CO2-equivalent-emissie. De GWP voor CO2 wordt op 1 gesteld en de GWP voor CH4 op 25