bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Deze ratio geeft inzage in de mate waarin de materiële vaste activa gefinancierd zijn met schuld