bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Totaal van langlopende rentedragende leningen, kortlopende financieringsverplichtingen, geldmiddelen en kasequivalenten en garantiestellingen