bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Net Operating Profit Less Adjusted Taxes: totaal van genormaliseerde EBIT en resultaat deelnemingen onder aftrek van belastingen