bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

(situatie per verslagdatum, 18 maart 2014)

R. (Rinse) de Jong RA
(1948, Nederlandse nationaliteit)

      Interim-voorzitter (per 1 mei 2013)
      Datum eerste benoeming: 16 mei 2012
      Eerste termijn loopt af in 2014*
      Lid van Audit Commissie en Belonings- Selectie & Benoemingscommissie

Bestuurslid Stichting Aandelenbeheer BAM Groep
Bestuurslid Stichting tot het houden van Preferente – en Prioriteitsaandelen B Wereldhave
Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector
Lid Raad van Toezicht Stichting Toneelgroep Oostpool
Lid Raad van Commissarissen USG People N.V.
Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen Bakeplus Holding B.V.

Drs. M.J. (Jolanda) Poots-Bijl RC
(1969, Nederlandse nationaliteit)

     Datum eerste benoeming: 1 september 2011
     Tweede termijn loopt af in 2017
     Voorzitter van Audit Commissie en voorzitter Belonings- Selectie & Benoemingscommissie (per 1 mei 2013)

Lid van de Raad van Bestuur, CFO Ordina N.V.
Per 1 januari 2014: Lid bestuur Stichting ING Aandelen
Per 1 maart 2014: Lid  van de Raad van Commissarissen Blokker Holding B.V.

Ir. J.P.H.J. (Jean) Vermeire
(1944, Belgische nationaliteit) 

     Datum eerste benoeming: 1 oktober 2007
     Tweede termijn loopt af in 2014
     Lid van Audit Commissie

Managing Partner J.V. Consult BVBA, een adviesmaatschappij
Ere-voorzitter van de Internationale Groepering van LNG-Invoerders (GIIGNL)
Kerndocent bij EDI

Mr M.M. (Martika) Jonk
(1959, Nederlandse nationaliteit)

     Datum eerste benoeming: 1 oktober 2013
     Eerste termijn loopt af in 2017**
     Lid van Belonings- Selectie & Benoemingscommissie

Partner CMS Derks Star Busmann N.V.
Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis

Dr. Ir. W.J.A.H. (Willem) Schoeber
(1948, Nederlandse en Duitse nationaliteit)

     Datum eerste benoeming: 1 oktober 2013
     Eerste termijn loopt af in 2016***
     Lid van Audit Commissie

Non-Executive member of the board of Directors, Neste Oil Oyj (Helsinki, Finland)
Non-executive chairman of the board of Directors EWE Turkey Holding AŞ (Istanbul, Turkije)
Non-executive chairman of the board of Directors Bursagaz AŞ (Bursa, Turkije)
Non-executive chairman of the board of directors Kayserigaz AŞ (Kayseri, Turkije)

 

Bij het opstellen van het rooster van aftreden is rekening gehouden met het reglement houdende principes en best practices voor de Raad van Commissarissen, artikel 3.3, lid e: “geen van zijn leden mag worden benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie”.

* R. de Jong neemt de plaats in van C. Griffioen volgens het oorspronkelijke rooster van aftreden
** M.M. Jonk neemt de plaats in van A. Lont volgens het oorspronkelijke rooster van aftreden
*** W.J.A.H. Schoeber neemt de plaats in van H.L.J. Noy volgens het oorspronkelijke rooster van aftreden