bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

In het verslagjaar hebben we bij Gasunie Nederland 48 medewerkers aangenomen.
We streven naar een gelijkmatige verhouding in de leeftijd van ons personeel. Omdat we relatief veel oudere medewerkers hebben, vullen we externe vacatures bij voorkeur in met jongere medewerkers.

Vanuit oogpunt van werving en selectie zijn voor ons vooral medewerkers op de vakgebieden ICT, Financiën, Techniek en Juridische zaken van belang. In ons arbeidsmarktcommunicatiebeleid richten we ons daarom op afstudeerders in deze doelgroepen, met name in de technische hoek. Dat doen we op verschillende manieren, naast de inzet van onze eigen website en vacaturesites. We stellen bijvoorbeeld ons gebouw open voor studieverenigingen, zetten social media in en zijn we aanwezig op banenbeurzen en bedrijvendagen. Omdat mbo-technici in sommige gebieden een krappe arbeidsmarktdoelgroep zijn, hebben we in 2013 een Facebooksite voor deze doelgroep ontwikkeld. Daarnaast geven we gastcollege’s op ROC’s. Ook bieden we potentiële medewerkers de gelegenheid ons bedrijf te leren kennen op stageplaatsen. In 2013 hadden we 58 stageplaatsen of traineeships (in 2013 waren er 5 trainees bij ons in opleiding).

In ons streven de organisatie nog efficiënter te maken, hebben we in 2013 gekeken naar de verhouding tussen vast en ingeleend personeel. Op afdelingen waar voor bepaalde functies langdurig personeel wordt ingeleend, werken we voortaan met vast personeel. We hebben gekeken of het cruciale functies betrof en of de benodigde kennis en expertise moeilijk op de arbeidsmarkt te verkrijgen zijn. Dit heeft onder meer bij onze ICT-afdeling tot een uitbreiding van het aantal eigen medewerkers geleid.