bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
 • Nederlands
 • Engels

J.J. (Han) Fennema
(1964, Nederlandse nationaliteit)
CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur sinds 1 maart 2014

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

 • Business units (GTS, Gasunie Deutschland en Participations & Business Development)
 • Strategie
 • Veiligheid
 • Human Resources

Nevenfuncties:

 • Lid van de Supervisory Board, Energy Delta Institute
 • Lid van de Advisory Board, Clingendael

I.M. (René) Oudejans RA
(1961, Nederlandse nationaliteit)
CFO en lid van de Raad van Bestuur sinds 1 oktober 2012

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

 • Finance
 • Treasury
 • Operations
 • Projects
 • ICT
 • Juridische Zaken

Nevenfunctie:

 • Bestuurslid Pensioenfonds N.V. Nederlandse Gasunie (sinds 1 juli 2013)