bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

We streven naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Het percentage werkverzuim door ziekte bij Gasunie in Nederland bedroeg in 2013 3,1% (in 2012 3,3%). In Duitsland was dat 3,5%.

Verzuimpercentage GUN 2009 2010 2011 2012 2013
Kortdurend verzuim 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9
Middellang verzuim 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
Langdurig verzuim 1,7 1,4 1,8 1,8 1,5

 

Verzuimpercentage GUD 2013
Kortdurend verzuim  1,2
Middellang verzuim  1,1
Langdurig verzuim  1,2


In 2013 heeft 43% van onze werknemers zich geen enkele maal ziek gemeld (het zogenoemde nul-verzuim). In 2012 bedroeg dit percentage 44,4%. Het landelijke gemiddelde voor nul-verzuimers bedraagt 30%.

Arbeidsgerelateerd ziekteverzuim

Wanneer onze medewerkers zich ziek melden, kunnen ze aangeven of er een verband is tussen hun ziekteverzuim en het werk dat ze doen. In 2013 hebben medewerkers negen keer aangegeven dat er een relatie was met het werk (in 2012: 14). In 2013 is evenals in 2012 één melding gedaan aan het NCB.

Medewerkersonderzoek

Eens in de twee jaar houden we een medewerkersonderzoek: we meten daarmee onder andere hoe medewerkers de werkdruk ervaren. De uitkomsten van dit medewerkersonderzoek worden op elke afdeling besproken. Als daar aanleiding toe is, gaan per afdeling medewerkers en leidinggevende samen zoeken naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren.