bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Het aantal medewerkers steeg in 2013 ten opzichte van 2012 van 1.701 naar 1.731 medewerkers.
Bij Gasunie Deutschland werken 274 collega’s, bij Gasunie Nederland 1.457 collega’s.
De verhouding man/vrouw in Nederland bedraagt: 85% mannen en 15% vrouwen.
Bij Gasunie Deutschland is 81% van onze medewerkers man en 19% vrouw.
De gemiddelde leeftijd in ons bedrijf daalde licht naar 46,5 jaar (2012: 47,1 jaar).

Leeftijdsopbouw Gasunie in Nederland (GUN)
Leeftijdscategorie Aantal MDW % MDW
van tot
15 25 5 0%
25 35 154 11%
35 45 428 29%
45 55 554 38%
55 65 316 22%
65 99 0 0%

Leeftijdsopbouw Gasunie in Duitsland (GUD)
Leeftijdscategorie Aantal MDW % MDW
van tot
15 25 4 0%
25 35 41 17%
35 45 76 32%
45 55 69 29%
55 65 50 22%
65 99 0 0%