bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Het businessmodel van Gasunie Deutschland is in grote lijnen identiek aan dat van GTS.
De belangrijkste verschillen tussen het Nederlandse en Duitse reguleringsmodel zijn:

  • De toegestane kapitaalsvergoeding is opgebouwd uit de werkelijke rentekosten en een marktconform rendement op eigen vermogen, tot een maximum aandeel van 40% eigen vermogen in het totale vermogen. Het toegestane rendement op eigen vermogen bedraagt gemiddeld voor alle investeringen ongeveer 7,4% nominaal voor de huidige reguleringsperiode van 2013 tot en met 2017.
  • Nieuwe investeringen krijgen reeds vanaf de aanbouw een kapitaalsvergoeding en dragen direct bij aan de omzet.
  • BnetzA voert voor elke reguleringsperiode een individuele efficiency benchmark uit op de totale kosten van een netwerkbedrijf. Gasunie Deutschland heeft voor de huidige reguleringsperiode 2013-2017 een beoordeling gekregen van ‘100% efficiënt’.