bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

De activiteiten van Participations & Business Development zijn, net als de activiteiten van GTS en Gasunie Deutschland, kapitaalintensief en hebben vooral betrekking op gasinfrastructuur.
De belangrijkste activiteiten zijn ondergebracht in separate deelnemingen, die vaak samenwerken met externe partners. Dit zijn onder andere de LNG-terminal in Rotterdam (Gate), de pijpleiding naar Engeland (BBL), Nord Stream en de ondergrondse gasopslaginstallatie Zuidwending.
Het bedrijfseconomische risico en de rendementsdoelstelling van deze activiteiten zijn hoger dan die van volledig gereguleerde activiteiten. De deelnemingen concurreren namelijk in de vrije markt.

Investeringen

De bouw van nieuwe infrastructuur begint niet voordat wij commerciële verkoopcontracten voor een voldoende lange periode hebben gesloten. Deze contracten vormen de basis voor de verdiencapaciteit van de deelnemingen. Met eventuele additionele contracten trachten wij het rendement van deze activiteiten verder te verbeteren.

Inkomstenstroom

Klanten kopen capaciteit en daarmee het recht om de infrastructuur tijdens de gecontracteerde periode te benutten.

Ook bij deze deelnemingen hanteren we het ‘open access infrastructuur’-beleid: wij bieden als onafhankelijke partij op non-discriminatoire en transparante wijze diensten aan onze klanten. Wij bouwen en exploiteren infrastructuur, maar wij nemen geen deel in activiteiten op het gebied van aanvoer, handel en aflevering van gas of LNG. Op deze manier kunnen we met onze deelnemingen een goed werkende gasmarkt en gashandel faciliteren.

Zowel de LNG terminal in Rotterdam (Gate), de pijpleiding naar Engeland (BBL) als de ondergrondse gasopslaginstallatie (Zuidwending) hebben te maken met wettelijke regulatoire kaders en toezichthouders. Zo moeten we vooraf toestemming krijgen om buiten de regulatoire kaders diensten via onze deelnemingen te verlenen. Doorgaans wordt een termijn afgesproken waarvoor een dergelijke vrijstelling van regulering voor bepaalde aspecten is toegestaan. Na die termijn zullen we een deel van de dienstverlening binnen gereguleerde kaders uitvoeren. Europese regelgeving om een goed werkende Europese gasmarkt te faciliteren heeft derhalve invloed op het business model van Participations & Business Development.

Participations & Business Development zoekt naar mogelijkheden om nieuwe, goed renderende activiteiten te ontwikkelen. Dat dienen activiteiten te zijn die bijdragen aan de strategie van Gasunie: het ondersteunen van de werking van de gasmarkt en aan de totstandkoming van de transitie naar een duurzame energiehuishouding.