bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

We nemen, meestal samen met andere partijen, deel in een aantal projecten die bijdragen aan de voorzieningszekerheid op het gebied van gas in Europa. De belangrijkste noemen we hier.

Gate

De toenemende behoefte aan aardgas en een teruglopende Europese productie vragen om aanvullende import. Daarom nemen we deel in Gate (Gas Access To Europe). Deze terminal op de Rotterdamse Maasvlakte is de eerste importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Nederland. Op de terminal wordt LNG opgeslagen en gasvormig gemaakt en op druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet. Gate geeft een snelle toegang tot de grote en nabije potentiële afzetmarkten voor aardgas in Noordwest-Europa. Het belang van Gasunie in de terminal bedraagt 47,5%.

Nord Stream

Nord Stream is een leiding door de Baltische Zee, die Rusland verbindt met Europa. Door deze verbinding heeft het Europese leidingnet een extra aansluiting gekregen op gasstromen uit Rusland, wat bijdraagt aan een stabiele gasvoorziening in Europa. Ons belang in Nord Stream bedraagt 9%.

NEL

De Nordeuropäische Erdgas Leitung (NEL) is de verbindingsleiding tussen Nord Stream en ons Duitse netwerk. Daardoor kan er rechtstreeks gas vanuit Rusland in ons netwerk stromen. Ons belang in deze leiding bedraagt 25,13%.

BBL

BBL is een leiding die loopt van het Nederlandse Balgzand naar het Engelse Bacton. De leiding draagt bij aan een stabiele gasvoorziening in het Verenigd Koninkrijk, dat voor een groot deel van haar gasvoorziening afhankelijk is van import. Gasunie heeft een belang van 60% in BBL.

Gasunie Zuidwending

Deze installatie voor ondergrondse gasopslag vangt het kortetermijn verschil op tussen de vraag naar en het aanbod van aardgas. De zeer hoge flexibiliteit van deze buffer is belangrijk voor het in balans houden van de portfolio’s van de Zuidwending-klanten en van het GTS-netwerk. Voor Nederland is deze gasopslag uniek: nooit eerder werd hier aardgas opgeslagen in ondergrondse zoutlagen. We zijn 100% aandeelhouder in Gasunie Zuidwending.