bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Jaarlijks stroomt ongeveer 125 miljard kubieke meter aardgas (1.221 miljard kWh) door ons netwerk, bijna een kwart van het totale gasverbruik in de Europese Unie. We zijn het eerste Europese gastransportbedrijf met een grensoverschrijdend netwerk. Dat bestaat uit ruim 15.500 kilometer pijpleidingen in Nederland en Duitsland, aansluitingen op (inter)nationale pijpleidingsystemen, honderden installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations.
We zijn ons bewust van de belangrijke maatschappelijke rol die het verzorgen van veilig en betrouwbaar gastransport en daarmee het borgen van een deel van de energievoorziening met zich mee brengt.

We beheren en ontwikkelen gasinfrastructuur en gashandelsplaatsen: gastransportnetwerken, internationale transitleidingen, een gasopslag, een LNG-terminal en de virtuele gashandelsplaatsen TTF (Nederland) en GASPOOL (Duitsland). Dit vormt de basis voor onze dienstverlening aan onze klanten, waarmee wij bijdragen aan een liquide, competitieve en betrouwbare Europese energiemarkt. Met onze infrastructuur en dienstverlening verbinden wij onze thuismarkt met de rest van de Europese gasmarkt. Door gas en LNG optimaal in te zetten in de keten, dragen we bij aan de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. Ons netwerk fungeert in toenemende mate als internationaal knooppunt in de doorvoer van gas.

We nemen een onafhankelijke positie in ten opzichte van productie- en/of leveringsbedrijven en hanteren het open access model: onze infrastructuur is op gelijke voorwaarden voor al onze klanten beschikbaar, onze dienstverlening is transparant en non-discriminatoir. Onze klanten zijn gasproducenten, shippers, handelaren, distributiebedrijven en ook grote eindverbruikers zoals centrales en grote industrieën.

Onze medewerkers – ultimo 2013 in totaal 1.731 – werken verspreid over ruim 30 locaties in Nederland en Noord-Duitsland en met vertegenwoordigingen in Den Haag, Berlijn, Brussel en Moskou. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Groningen en onze hoofdvestiging in Duitsland bevindt zich in Hannover. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid via de aannemers en onderaannemers in Nederland en Duitsland die wij inhuren voor onze projecten.

De Nederlandse Staat is onze enige aandeelhouder.