bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

De drie business units kennen verschillende business modellen. De business modellen van GTS en Gasunie Deutschland komen grotendeels overeen. De activiteiten van GTS en Gasunie Deutschland zijn gereguleerd in tegenstelling tot die van Participations & Business Development die niet of deels gereguleerd zijn.

De kernactiviteit van GTS en Gasunie Deutschland is het transport van gas in respectievelijk Nederland en Noord-Duitsland. Beide ondernemingen zijn volledig gesplitste TSO’s. De inkomsten en het te behalen rendement daarvan worden gereguleerd door nationale toezichthoudende instanties, ACM in Nederland en BnetzA in Duitsland.

Een belangrijk speerpunt voor onze toekomst is het faciliteren, stimuleren en ontwikkelen van de energietransitie naar een duurzame energiehuishouding. Wij richten ons daarbij zowel op innovaties, bijvoorbeeld ten aanzien van groen gas en power to gas, als op nieuwe product-/marktcombinaties voor aardgas, zoals het inzetten van LNG in de maritieme- en transportsector. Deze nieuwe activiteiten moeten extra inkomsten opleveren en bijdragen aan het benutten van onze bestaande gasinfrastructuuractiviteiten. Deze activiteiten worden ontwikkeld in de business unit Participations & Business Development.

Wij behalen nagenoeg onze volledige omzet uit activiteiten die samenhangen met de gasinfrastructuur.