bekijk meer jaarverslagen
ga naar website Gasunie

Jaarverslag 2013

Taal:
  • Nederlands
  • Engels

We hebben twee dochterondernemingen die het gastransportnet beheren: Gasunie Transport Services (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Beide dochters worden bestuurd als business units onder de holding.

Onze derde business unit Participations & Business Development ontwikkelt en beheert niet-gereguleerde activiteiten of activiteiten die deels gereguleerd zijn. Deze activiteiten ondersteunen de liquiditeit en werking van de gasmarkt in de gebieden waar we actief zijn en dragen tevens bij aan de benutting van de netwerken van GTS en Gasunie Deutschland. De kernactiviteiten van Participations & Business Development zijn gasopslag, een LNG-piekinstallatie, transport door internationale zeeleidingen, een terminal voor de import van vloeibaar aardgas (LNG) en ons aandeel in de gasbeurs ICE Endex. Deze activiteiten bieden wij aan in concurrentie met andere aanbieders.

Dochterbedrijf Vertogas fungeert als certificeringsinstantie voor groen gas. Het geeft certificaten uit waarmee de duurzame herkomst van groen gas wordt gegarandeerd en de duurzame productiewijze transparant en aantoonbaar wordt gemaakt.